Serwis elesson.pl wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie(ukryj informację)

Czasy

 

 

 

CZAS PRESENT SIMPLE

 

I drink mineral water every day.          I don't drink water every day.            Do I drink water every day?

You drink mineral water every day.     You don't drink water every day.        Do you drink water every day?

He drinks mineral water every day.     He doesn't drink water every day.      Does he drink water every day? 

She drinks mineral water every day.   She doesn't drink water every day.     Does she drink water every day? 

It drinks mineral water every day.       It doesn't drink water every day.        Does it drink water every day?

We drink mineral water every day.      We don't drink water every day.         Do we drink water every day?

You drink mineral water every day.     You don't drink water every day.         Do you drink water every day?

They drink mineral water every day.   They don't drink water every day.       Do they drink water every day?

 

W czasownikach zakończonych na -o, -sh, -ch, -x dodajemy w 3 osobie liczby pojedyńczej -es.

 

Czas Present Simple używany jest gdy mówimy:

- o czynnościach, które powtarzają się regularnie, rutynowo czy zgodnie z harmonogramem

- o stanach trwałych

- o prawach przyrody

- potrzebach, uczuciach, opiniach, preferencjach

 

Określenia charakterystyczne dla czasu Present Simple to:

always, often, sometimes, usually, rarely (seldom), never, every day/week/year, once/twice/three times a month, on Sundays

 

 

CZAS PRESENT CONTINUOUS

 

am drinking mineral water now.          I am not drinking water now.          Am I drinking water now?

You are drinking mineral water now.    You are not drinking water now.     Are you drinking water now?

He is drinking mineral water now.         He is not drinking water now.         Is he drinking water now?

She is drinking mineral water now.       She is not drinking water now.        Is she drinking water now?

It is drinking mineral water now.           It is not drinking water now.           Is it drinking water now?

We are drinking mineral water now.     We are not drinking water now.      Are we drinking water now?

You are drinking mineral water now.    You are not drinking water now.     Are you drinking water now?

They are drinking mineral water now.  They are not drinking water now.   Are they drinking water now?

 

Czas Present Continuous używany jest gdy mówimy:

- o czynnościach, które odbywają się w danej chwili

- o czynnościach, które mają charakter tymczasowy

- o czynnościach zaplanowanych na przyszłość

 

Określenia charakterystyczne dla czasu Present Continuous to:

now, at present, at the moment, today, this week, tomorrow, next Friday, in two days

 

 

CZAS PAST SIMPLE

 

drank mineral water yesterday.          I didn't drink water yesterday.            Did I drink water yesterday?

You drank mineral water yesterday.     You didn't drink water yesterday.        Did you drink water yesterday?

He drank mineral water yesterday.       HeI didn't drink water yesterday.        Did he drink water yesterday?

She drank mineral water yesterday.     She didn't drink water yesterday.        Did she drink water yesterday?

It drank mineral water yesterday.         It didn't drink water yesterday.           Did it drink water yesterday?

We drank mineral water yesterday.      We didn't drink water yesterday.         Did we drink water yesterday?

You drankmineral water yesterday.      You didn't drink water yesterday.        Did you drink water yesterday?

They drank mineral water yesterday.   They didn't drink water yesterday.      Did they drink water yesterday?

 

Czasowniki nieregularne - zobacz listę czasowników (trzecia kolumna).

 

Czasowniki regularne przyjmują końcówkę -ed, zdania buduje się analogicznie do przykładów podanych powyżej, czyli:

 

They watched TV yesterday.   They didn't watch TV yesterday.     Did they watch TV yesterday?

 

 Czas Past Simple używany jest gdy mówimy:

- o czynnościach, wydarzeniach, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości i zostały zakończone

- o wydarzeniach z historii

 

Określenia charakterystyczne dla czasu Past Simple to:

yesterday, 2 days ago, last month, in 1976, on Monday, in January, when...

 

 

Zdania pytające i przeczące z czasownikami modalnymi budujemy bez operatora (did), czyli:

 

She was at school on Monday.   Was she at school on Monday?   She wasn't at school on Monday.

 They could help us.                      Could they help us?                      They couldn't help us.

 

 

 CZAS PRESENT PERFECT

 

have drunk mineral water lately.          I haven't drunk water lately.        Have I drunk water lately?

You have drunk mineral water lately.     You haven't drunk water lately.    Have you drunk water lately?

He has drunk mineral water lately.         He hasn't drunk water lately.        Has he drunk water lately? 

She has drunk mineral water lately.       She hasn't drunk water lately.       Has she drunk water lately? 

It has drunk mineral water lately.          It hasn't drunk water lately.           Has it drunk water lately?

We have drunk mineral water lately.     We haven't drunk water lately.      Have we drunk water lately?

You have drunk mineral water lately.    You haven't drunk water lately.      Have you drunk water lately?

They have drunk mineral water lately.  They haven't drunk water lately.    Have they drunk water lately?

 

Czasowniki nieregularne - zobacz listę czasowników (czwarta kolumna).

 

Czasowniki regularne przyjmują końcówkę -ed, zdania buduje się analogicznie do przykładów podanych powyżej, czyli:

 

 They have watched TV lately.   They haven't watched TV lately.     Have they watched TV lately?

 

 

Czas Present Perfect używany jest gdy mówimy:

- o czynnościach, które zaczęly się w przeszłości i do dzisiaj trwają

- o czynnościach, zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, a obecnie widać ich rezultaty

- o czynnościach, zdarzeniach, które miały miejscie w nieokreślonej bliżej przeszłości

 

Określenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect to:

lately, for 5 days, since January, already, yet, never, ever, just, so far

 

 

CZAS FUTURE SIMPLE

 

will drink mineral water tomorrow.          I won't drink water tomorrow.           Will I drink water tomorrow?

You will drink mineral water tomorrow.     You won't drink water tomorrow.       Will you drink water tomorrow?

He will drink mineral water tomorrow.       He won't drink water tomorrow.        Will he drink water tomorrow? 

She will drink mineral water tomorrow.     She won't drink water tomorrow.       Will she drink water tomorrow? 

It will drink mineral water tomorrow.         It won't drink water tomorrow.          Will it drink water tomorrow?

We will drink mineral water tomorrow.      We won't drink water tomorrow.        Will we drink water tomorrow?

You will drink mineral water tomorrow.     You won't drink water tomorrow.        Will you drink water tomorrow?

They will drink mineral water tomorrow.   They won't drink water tomorrow.      Will they drink water tomorrow?

 

will not - forma skrócona: won't

 

Czas Future Simple używany jest gdy mówimy:

- o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości ale nie zostały zaplanowane

- o przewidywaniach dotyczących przyszłości

- o prośbach, obietnicach ostrzeżeniach

 

Określenia charakterystyczne dla czasu Future Simple to:

tomorrow, tonight, next week/year, in three days, on Monday, in January